C++ Arrays

by ck
0 yorum

Arrays (Diziler)

Dizi, sabit tipte sonlu sayıda nesnenin, veri değerinin aynı türe ait bir koleksiyonudur. Dizi, veri depolama konumlarının bir koleksiyonudur. Konumların her biri aynı türde verileri tutar. Depolama Konumu dizinin öğesi veya bileşeni olarak adlandırılır. Dizideki tek tek öğeye alt simge denir. Alt simge dizideki köşeli parantez [] ile çevrilen öğe sayısıdır.

Sayı0, sayı1, … ve sayı99 gibi bağımsız değişkenleri bildirmek yerine, sayılar gibi bir dizi değişkeni yapıp ve temsil etmek için sayılar [0], sayılar [1] ve …, sayılar [99] kullanabiliriz. Bir dizideki belirli bir öğeye bir dizin tarafından erişilir.Tüm diziler bitişik bellek konumlarından oluşur. En düşük adres ilk öğeye, en yüksek adres ise son öğeye karşılık gelir.

C++ ‘da bir dizi bildirmek için, programcı elemanların tipini ve bir dizi için gerekli eleman sayısını aşağıdaki gibi belirtir.

Syntax (Sözdizimi)

diziTipi diziAdi [ diziBoyutu ];

Bir dizi bildirmek için, değişken türünü tanımlayın, dizinin adını ve ardından köşeli parantezleri ve depolaması gereken öğe sayısını belirtin:

int tamSayiDizisi[4];
double ondalikSayiDizisi [7];
string isimDizisi [5];

Şimdi dört dizeden oluşan bir değişken bildirdik. Ona değer eklemek için değişmez bir dizi kullanabiliriz – değerleri virgülle ayrılmış bir listeye, süslü parantez içine yerleştirin:

int tamSayiDizisi[4] = { 154, 567, 974, 47}
double ondalikSayiDizisi [7] = { 41.5, -65.354, 751.36, -987.16, 16.3, 34.1, -64. 687 }
string isimDizisi [5] = { “Hasan”, “Ayşe”, “Mehmet”, “Fatma”, “Ali” }

Örnek:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
  int tamSayiDizisi[4] = { 154, 567, 974, 47};
  double ondalikSayiDizisi [7] = { 41.5, -65.354, 751.36, -987.16, 16.3, 34.1, -64.687};
  string isimDizisi[5] = { "Hasan", "Ayşe", "Mehmet", "Fatma" , "Ali" };

  int c=0, k=0 , tamToplam = 0;
  double ondalikToplam=0.0;
  
  for(int i = 0; i < 4; i++)
  {
    tamToplam += tamSayiDizisi[i];
  }
  cout << "Tam sayı dizisi toplamı: "<< tamToplam << "\n";
  
  do 
  {
    ondalikToplam += ondalikSayiDizisi[c];
    c++;
  }while(c<7);
  cout << "Ondalık sayı dizisi toplamı: "<< ondalikToplam << endl;
  
  cout << "\nİsim Listesi:" << endl;
  while (k<5) 
  {
    cout <<"İsim dizisinin " << k << ".indisi = " << isimDizisi[k] << endl;
    k++;
  }
  
  cout << endl << "For döngüsünün başka listeme örneği:" << endl;
  for (int t: tamSayiDizisi)   
  {  
    cout << t << endl;  
  }  
}

Çıktı:

Tam sayı dizisi toplamı: 1742                                                                 
Ondalık sayı dizisi toplamı: -273.941                                                             
                                                                               
İsim Listesi:                                                                         
İsim dizisinin 0.indisi = Hasan                                                                
İsim dizisinin 1.indisi = Ayşe                                                                
İsim dizisinin 2.indisi = Mehmet                                                               
İsim dizisinin 3.indisi = Fatma                                                                
İsim dizisinin 4.indisi = Ali                                                                 
                                                                               
For döngüsünün başka listeme örneği:                                                             
154                                                                              
567                                                                              
974                                                                              
47

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Yorum Yap

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul Et Gizlilik Politikası