C++ If Else

by ck
0 yorum

If Else

Bazen sadece belirli bir koşul(if) karşılandığında veya karşılanmadığında bir ifade bloğu yürütmemiz gerekir. Program mantığında karar verdikten sonra belirli bir kodu yürüttüğümüz için buna karar verme denir. C++ ‘da karar vermek için dört tür kontrol deyimimiz vardır, bunlar aşağıdaki gibidir:

 • if statement (if ifadesi)
 • if else statement (if else ifadesi)
 • nested if statement (iç içe if ifadesi)
 • if else if ladder (if else if merdiven ifadesi)

If statement (if ifadesi)

if ifadesi en basit karar verme ifadesidir. Belirli bir ifadenin veya ifade bloğunun yürütülüp yürütülmeyeceğine karar vermek için kullanılır, yani belirli bir koşul doğruysa, aksi halde bir ifade bloğu yürütülür.

Syntax (Sözdizimi)

if(kosul)
{  
  //Koşul değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
} 

Flow diagram (Akış Diagramı)

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int sayi=41;
 
 if(sayi % 2 == 1 ) //Burada sayı değişkeninin modunu aldık. Kalan 1'e eşitse sayı tektir. Değilse sayı çifttir.
 {
   cout<<"Sayı tek sayıdır." << endl;
 }
 return 0;
}

Çıktı:

Sayı tek sayıdır.                                                                                 

If else statement (if else ifadesi)

if ifadesi tek başına bir koşul doğruysa bir ifade bloğu yürüteceğini ve koşul yanlışsa bunu yapmayacağını söyler. Ama ya durum yanlışsa başka bir şey yapmak istiyorsak. İşte C başka ifadesi geliyor. Koşul yanlış olduğunda kod bloğunu yürütmek için if ifadesini if ifadesiyle birlikte kullanabiliriz.

Syntax (Sözdizimi)

if(kosul)
{  
   //Koşul değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
} 
else
{
   //Koşul değeri doğru(true) değilse çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
}

Flow diagram (Akış Diagramı)

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int sayi=40;
 
 if(sayi % 2 == 1 ) //Burada sayı değişkeninin modunu aldık. Kalan 1'e eşitse sayı tektir. Değilse sayı çifttir.
 {
   cout<<"Sayı tek sayıdır." << endl;
 }
 else
 {
   cout<<"Sayı çift sayıdır." << endl;
 }
 return 0;
}

Çıktı:

Sayı çift sayıdır.                                                                                                                                                              

Nested if statement (İç içe if ifadesi)

C iç içe bir if ifadesi, başka bir if ifadesinin hedefi olan bir if ifadesidir. Yuvalanmış if ifadeleri, başka bir if ifadesinin içindeki bir if ifadesi anlamına gelir. Evet, hem C hem de C++, if ifadeleri içindeki ifadeleri iç içe yerleştirmemizi sağlar, yani başka bir if ifadesinin içine bir if ifadesi yerleştirebiliriz.

Syntax (Sözdizimi)

if(kosul1)
{  
   //kosul1 değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
  if(kosul2)
   {  
    //kosul2 değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
   }  
}

Flow diagram (Akış Diagramı)

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int sayi=40;
 
 if(sayi % 2 == 0 ) //Burada sayı değişkeninin modunu aldık. Kalan 1'e eşitse sayı tektir. Değilse sayı çifttir.
 {
   cout<<"Sayı çift sayıdır." << endl;
   if(sayi < 80)//Burada sayı değişkeni 80'den küçük mü değil mi kontrol etmektedir.
   {
     cout<<"Sayı 80'den küçüktür."<< endl;
     if(sayi>20)//Burada sayı değişkeni 20'den büyük mü değil mi kontrol etmektedir.
       cout<<"Sayı 20'den büyüktür."<< endl;
   }
   else
   {
     cout<<"Sayı 80'den büyüktür."<< endl;
   }
 }
 else
 {
   cout<<"Sayı tek sayıdır." << endl;
 }

 return 0;
}

Çıktı:

Sayı çift sayıdır.                                                                                 
Sayı 80'den küçüktür.                                                                               
Sayı 20'den büyüktür. 

if else if ladder statement (if else if merdiven ifadesi)

Burada bir kullanıcı birden fazla seçenek arasından seçim yapabilir. C if ifadeleri yukarıdan aşağıya doğru yürütülür. İf değerini kontrol eden koşullardan biri doğru olduğunda, bununla ilişkili ifade yürütülür ve C else-if merdivenin geri kalanı atlanır. Koşullardan hiçbiri doğru değilse, diğer nihai ifade çalıştırılır.

Syntax (Sözdizimi)

if(kosul1)
{  
//kosul1 değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
}
else if(kosul2)
{  
//kosul2 değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
}  
else if(kosul3)
{  
//kosul3 değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
}  
else if(kosul4)
{  
//kosul4 değeri doğru(true) ise çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
}  
...  
else
{  
//Tüm Koşullar yanlışsa çalıştıracağımız kodları buraya yazıyoruz.
}  

Flow diagram (Akış Diagramı)

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int sayi; 
  cout<<"1 ile 50 arasında tam sayı giriniz:";  
  cin>>sayi; 
  if (sayi < 0 || sayi > 50)  
  {  
    cout<<"Girdiğiniz sayı 1 ile 50 arasında değildir.";  
  }  
  else if(sayi >= 0 && sayi < 10){  
    cout << sayi << " sayısı 0 ile 10 arasındadır."; 
  }  
  else if (sayi >= 10 && sayi <= 20)  
  {  
    cout << sayi << " sayısı 10 ile 20 arasındadır.";  
  }  
  else if (sayi >= 20 && sayi <= 30)  
  {  
    cout << sayi << " sayısı 20 ile 30 arasındadır.";  
  }  
  else if (sayi >= 30 && sayi <= 40)  
  {  
    cout << sayi << " sayısı 30 ile 40 arasındadır.";  
  } 
  else if (sayi >= 40 && sayi <= 50)  
  {  
    cout << sayi << " sayısı 40 ile 50 arasındadır."; 
  }  
  else  
  {  
    cout << "Girdiğiniz sayı 1 ile 50 arasında değildir.";  
  }  
  return 0;
}  

Giriş:

1 ile 50 arasında tam sayı giriniz:16                                                                       

Çıktı:

16 sayısı 10 ile 20 arasındadır.  

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Yorum Yap

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul Et Gizlilik Politikası