C++ Derived Veri Tipi

by ck
0 yorum

C++’daki veri tipleri üç grupta sınıflandırılır: User defined, Derived ve Built-in/ Primitive.3- Derived veri tipi

 • Array (Dizi)

  Dizi, sabit tipte sonlu sayıda nesnenin, veri değerinin aynı türe ait bir koleksiyonudur. Dizi, veri depolama konumlarının bir koleksiyonudur. Konumların her biri aynı türde verileri tutar. Depolama Konumu dizinin öğesi veya bileşeni olarak adlandırılır. Dizideki tek tek öğeye alt simge denir. Alt simge dizideki köşeli parantez [] ile çevrilen öğe sayısıdır.

  Syntax (Sözdizimi):

  type arrayName [ arraySize ];
  type diziAdi [ diziBoyutu ];

Kullanım Şekilleri:

Şekil 1:

int dizi[5];
dizi [0] = 12;
dizi [1] = 451;
dizi [2] = 9;
dizi [3] = 845;
dizi [4] = 973;

Şekil 2:

int dizi[] = {12, 451, 9, 845, 973};

Şekil 3:

int dizi[5] = {12, 451, 9, 845, 973};

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{ 
  int dizi[5];
  dizi[0] = 12;
  dizi[1] = 451;
  dizi[2] = 9;
  dizi[3] = 845;
  dizi[4] = 973;

  cout<< "Dizinin 0'ıncı değeri:" << dizi[0] <<"\n";
  cout<< "Dizinin 1'inci değeri:" << dizi[1] <<"\n";
  cout<< "Dizinin 2'inci değeri:" << dizi[2] <<"\n";
  cout<< "Dizinin 3'üncü değeri:" << dizi[3] <<"\n";
  cout<< "Dizinin 4'üncü değeri:" << dizi[4] <<"\n";

  return 0; 
}

Sonuç:

Dizinin 0'ıncı değeri:12                                                                  
Dizinin 1'inci değeri:451                                                                  
Dizinin 2'inci değeri:9                                                                   
Dizinin 3'üncü değeri:845                                                                  
Dizinin 4'üncü değeri:973  
 • Function (Fonksiyon)

Fonksiyon, iyi tanımlanmış belirli bir görevi gerçekleştirmek için tanımlanan bir kod bloğu veya program bölümüdür. Genel olarak, kullanıcının aynı giriş için aynı kod satırlarını tekrar tekrar yazmasını engelleyen bir işlev tanımlanır. Tüm kod satırları tek bir fonksiyon içinde bir araya getirilir ve bu gerekli olan her yerde çağrılabilir. main() her C++ programında tanımlanan varsayılan bir fonksiyondur.

Syntax (Sözdizimi):

return-tipi fonksiyon-adi (parametreTipi par1, parametreTipi par2,...){
   fonksiyonun gövdesi
}
 1. Return Tipi: Fonksiyonun ne döndüreceğini önerir. int, char, bazı işaretçiler ve hatta bir sınıf nesnesi olabilir. Hiçbir şey döndürmeyen işlevler olabilir, bunlardan void olarak bahsedilir.
 2. Fonksiyon Adı: Çağrıldığı fonksiyonun adını kullanan fonksiyon adıdır.
 3. Parametreler: Fonksiyon çağrılırken iletilen bağımsız değişkenlerin değerlerini tutacak değişkenlerdir. Bir fonksiyon parametre listesi içerebilir veya içermeyebilir.

  Örnek:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

float carpmaIslemi(float g, double t) 
{
  return g * t;
}

void toplamaIslemi(int x, int y)
{
  int t;
  t = x + y;
  
  cout << "İki sayının toplamı: " << t << endl;
}

int main()
{
  float sayi1, sayi2;
  char ad[100];
  string soyad;
  
  cout << "Adınızı giriniz: ";
  cin >> ad;
  cout << "Soyadınız giriniz: ";
  cin >> soyad;
  cout << "1. sayıyı giriniz: ";
  cin >> sayi1;
  cout << "2. sayıyı giriniz: ";
  cin >> sayi2;
  
  cout << "-------------------"<< endl;
  cout << "Adınız: " << ad <<endl;
  cout << "Soyadınız: " << soyad <<endl;
  toplamaIslemi(sayi1, sayi2);
  cout << "Çarpma işleminin sonucu: " << carpmaIslemi(sayi1,sayi2) << endl;
  return 0;
}

Giriş:

Adınızı giriniz: Caner                                                                   
Soyadınız giriniz: Karadağ                                                                 
1. sayıyı giriniz: 23                                                                    
2. sayıyı giriniz: 5

Çıktı:

Adınız: Caner                                                                        
Soyadınız: Karadağ                                                                     
İki sayının toplamı: 28                                                                   
Çarpma işleminin sonucu: 115
 • Pointer (İşaretçi)

Pointer, içinde bir bellek adresi tutan bir değişkendir. Her değişken bellekte adres olarak bilinen belirli bir konumda bulunur. Adres bir göstergede saklanabilir. Bir program, imleçte saklanan adresteki değere dolaylı işleç kullanarak erişir.

Programda, pointer aşağıdaki görevler için kullanılır:

 1. Belleğin boş depolama yerlerindeki verileri yönetme.
 2. Değişkenlerin işlevlere göre aktarılması.
 3. Class üyesi verilerine ve fonksiyone erişme.

Syntax (Sözdizimi):

type *typeName;
degiskenTipi *degiskenAdi;

Kullanım Şekilleri:

char  *chr ;
int  *in;  
double *dpl;  
float *flt;  

Not: 

Verilerin nerede depolandığını bilmek için, C++’ da & işlecine sahiptir. & (referans) operatörü size bir değişkenin bulunduğu adresi verir.Var bir değişkense, & var bu değişkenin adresini verir.

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

void goster() 
{ 
  float sayi1 = 647.2; 
  int sayi2 = 1616;
  
  float* sayi1Ptr; 
  int* sayi2Ptr;
 
  sayi1Ptr = &sayi1; 
  sayi2Ptr = &sayi2;
  
  cout << "sayi1Ptr değişkenin değeri: " << sayi1Ptr << endl;
  cout << "sayi1 değişkenin değeri: " << sayi1 << endl;
  cout << "*sayi1Ptr değişkenin değeri = " << *sayi1Ptr << endl;
  cout << "-----------------------------" << endl; 
  
  cout << "sayi2Ptr değişkenin değeri: " << sayi2Ptr << endl;
  cout << "sayi2 değişkenin değeri: " << sayi2 << endl;
  cout << "*sayi2Ptr değişkenin değeri = " << *sayi2Ptr << endl;
} 
 

int main() 
{ 
  goster(); 
  return 0;
}

Çıktı:

sayi1Ptr değişkenin değeri: 0x7ffd24d42d98                                                         
sayi1 değişkenin değeri: 647.2                                                               
*sayi1Ptr değişkenin değeri = 647.2                                                             
-----------------------------                                                                
sayi2Ptr değişkenin değeri: 0x7ffd24d42d9c                                                         
sayi2 değişkenin değeri: 1616                                                                
*sayi2Ptr değişkenin değeri = 1616
 • Reference (Referans)

Referans, bir takma addır, yani bir nesne için alternatif bir addır. Bir başvuru oluşturulur oluşturulmaz, program referansı önceden tanımlanmış bir nesnenin adıyla başlatır. Bu nesneye hedef denir.

References ve Pointers


Referanslar genellikle işaretçilerle karıştırılır, ancak referanslar ve işaretçiler arasındaki üç büyük fark şunlardır.

 1. NULL referansınız olamaz. Her zaman bir referansın bir depolama birimine bağlı olduğunu varsayabilmeniz gerekir.
 2. Bir nesneye referans başlatıldıktan sonra, başka bir nesneye atıfta bulunmak için değiştirilemez. İşaretçiler herhangi bir zamanda başka bir nesneye yönlendirilebilir.
 3. Bir referans oluşturulduğunda başlatılmalıdır. İşaretçiler herhangi bir zamanda başlatılabilir.

Syntax (Sözdizimi):

int& c = 53;

Örnek:

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 float c = 47.234; 
 
 float& cRef = c; 
 
 cRef = 23.53; 
 cout << "C değişkenin sonucu: " << c << endl ; 
 
 c = 64.1; 
 cout << "Referans değişkenin sonucu: " << cRef << endl ; 
 
 return 0; 
}

Çıktı:

C değişkenin sonucu: 23.53                                                                 
Referans değişkenin sonucu: 64.1 

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Yorum Yap

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul Et Gizlilik Politikası